Hanaczów - dzień dzisiejszy.
Zdjęcia Hanaczowa otrzymałem od mieszkańca Hanaczowa dzisiaj Hanaczówki Andrieja Pawlyszyna.Rodzina Andrieja w 
1946 r.z terenów dziesiejszej Polski została przesiedlona do Hanaczowa.Andriej jest historykiem z wykształcenia i spisuje 
dzieje Hanaczowa i okolic. Dziękuję Andriej za zdjęcia i pozdrawiam. 
Panorama Hanaczowa - 
jesień 2006r.
Ko¶ciół w Hanaczowie 
Widok z Góry D±browa na 
panoramę Hanaczowa.Widok 
bajkowy nic dziwnego że dawni 
mieszkańcy Hanaczowa tak 
ukochali sw± wie¶.
Widok z Góry D±browa na 
panoramę Hanaczowa.
Wjazd do Hanaczowa od strony 
Zaciemnego.
Cerkiew w Hanaczówce 
Hanaczów dzi¶ Hanaczówka - 
¶rodek wsi.
POWRÓT.