Obrońcy Hanaczowa
Jest to niepełna lista ludzi ,którzy swym działaniem odwagą --przyczynili się do obrony Hanaczowa ,po wielu latach trudno spisać 
wszystkich ,czas jest nieubłagany a pamięć ludzka zawodna.
Major/pułkownik Anatol Sawicki "Młot"."Józef" w okresie okupacji od roku 1943 do 1944 r.komendant inspektoratu Południowego 
AK ,zajął szczególne miejsce w histori Hanaczowa.W kilka dni po pierwszym napadzie 2 lutego 1944 roku przyjechał ze Sztabem do
 Hanaczowa dla opracowania planu obrony wsi przed banderowcami.Wydał rozkał przerzucenia broni z Rejonu Stare Sioło do 
Rejonu Hanaczów .Z jego rozkazu żołnierze ,którzy wyróżnili się w czasie walk z bandami UPA i oddziałami SS zostali odznaczeni 
Krzyżami Bojowymi i przedstawieni do awansu na wyższe stopnie.

Rtm.Bronisław Kawka-Dębiński "Andrzej" oficer operacyjny Okręgu AK Lwów opracował szczegółowy plan obrony Hanaczowa 
pod względem strategicznym i taktycznym .Również zaplanowane i wybudowane przez niego bunkry zdały swój egzamin i ocaliły 
zycie dziesiątkom hanaczowian.Głowne założenia operacyjne obrony zakładały pełne zaskoczenie nieprzyjaciela już od pierwszych 
faz walki do tego służyły punkty ogniowe wysuniete na przedpole.Z tych samych punktów ogniowych 2 maja 1944r zdołano 
czasowo powstrzymać dobrze uzbrojone oddziały SS. 

Ppor.Kazimierz Wojtowicz "Głóg" heroiczny dowódca obrony Hanaczowa.Zmobilizowany 27 sierpnia 1939 r wraz z swą jednostką 
macierzystą ,która weszła w skład Podolskiej Brygady Kawaleri ,brał udział w walkach pod Kutnem ,oraz w sławnej szarży pod 
Wólką Węglową a następnie uczestniczył w obronie Warszawy i został tam odznaczony Krzyżem Walecznych za męstwo.Wzięty do
 
niewoli -zbiegł z niewoli i powrócił do Hanaczowa. Wiele pracy i sił poświęcił dla przygotowania obrony.Planował przerzucanie 
jednego z dwóch posiadanych karabinów maszynowych w coraz to w inne miejsce ,aby wywołać wrażenie ,że w akcji bierze dużo 
broni maszynowej .W czasie walk "Głóg" wykazał wielki talent taktyczny .Gdy ataki banderowców nie ustawały a zapasy amunicji 
zaczęły się wyczerpywac a obrona łamać ,zdecydował się na desperacką decyzję --atak wroga od tyłu.Akcja ta w pełni się powiodła i
 przesądziła o zwycięstwie .Tym samym dwatysiące ludzi zostało uratowanych od niechybnej śmierci.

Ppor.ksiądz Franciszek Błaż "Wiktor" kapelan Oddziału Leśnego AK.Był aktywnym członkiem Sztabu Rejonu AK w Hanaczowie 
.Podczas napadów UPA z narazeniem zycia udzielał pomocy rannym i umierającym ,szczególnie w czasie akcji SS 2 maja 
1944r.Uratował wielu chorych na tyfus ,poprzez ukrycie ich w bunkrach.

Kpt.Józef Bosek "Julian" komendant Obwodu Przemyślany ,pomimo choroby podczas walk z bandami UPA w dniu 10 kwietnia 
1944 roku objął dowództwo najbardziej zagrożonego odcinka gdy "Głóg " został ranny.

Ppor.Jan Dyl " Janek" komendant obrony ludności cywilnej Hanaczowa 

Plut.Józef Chruściel "Ryś" szef kompani oddziału dywersyjnego

Kapral Mikołaj Kwaśniewski " Strońć" ,dowódca plutonu oddziału dewyrsyjnego

Podporucznik Antoni Wojtowicz "Darling" zastępca,a póżniej dowódca Odziału Leśnego Kedywu ,szef wywiadu ,dostarczał 
cennych informacji ,które umożliwiały między innymi opracowanie odpowiedniej taktyki obrony.

Kapral Alojzy Wojtowicz "Jurand" ,szef sanitarny obwodu Przemyślany ,zorganizował szpital,starał się o leki i broń.Z narażeniem 
życia udzielał pomocy rannym żołnierzom.

Wachmistrz Rudolf Semkowicz "Zaremba" oficer informacyjny Obwodu Przemyślany ,z narażeniem zycia zbierał i dostarczał 
,bardzo ważne informacje o przemarszach band UPA na całym obszrze ,infiltrował środowiska niemieckich wojsk dostarczając 
cennych informacji.

Kapral Jan Piwowar " Janusz" ,wsławił się dużą odwagą w akcji atakowania banderowców

Kapral Piotr Jan Kochan " Sokół " , kapral Kazimierz Niebylski "Bartek" , Józef Twardowski "Kruk" i Jan Wełyczko "X" ,oraz 
Leopold Klejman "Poldek" -dowódca żydowskiej grupy wywiadu --dostarczali cennych informacji o miejscach koncentracji UPA.

Żołnierze: Michał Bednarz "Piotruś" ,Albin Uryga "Spokojny", celowniczy stale przerzucanego na najbardziej zagrożone odcinki 
obrony cekaemu ,Kazimierz Kwaśniewski "Monter" i Bronisław Burek "Jurek" --obsługa cekaemu.

Kapral Michał Rębisz "Biały ", jako nieodłączny adiutant "Głoga" ,był z nim we wszystkich akcjach bojowych , Józef Uryga "Długi" 
,w pościgu za bandami UPA ,ciężko raniony , bracia Zalipscy :plutonowy Michał "Żbik" - dowódca obrony kościoła i plutonowy Jan 
"Żubr" - dowódca obrony tego odcinka, Jan Bojczuk "Żelazny", Stanisław Rudawski "Lutek", Józef Dobosz "Wiatrak " , Witold 
Izdebski "Kot" , Antoni Bednarz "Gabryś" , Ignacy Horniak "Kanon" , Jan Nieckarz "Królik " , Jan Figurski "Lampart" a wśród nich 
Wincenty Figurski ,który z narazeniem zycia przewoził na furmance przez ukraińskie wsie ze Starego Sioła do Hanaczowa broń i 
amunicję , kapral Józef Żukrowski "Ryś" --dowódca drużyny z Rejony Przemyślany oraz Tadeusz Lipski "Puchacz" ,dowódca 
drużyna z Rejonu Świrza.     Partyzanci sowieccy : lejtnant Fiodor Pristupa "Fiodor" i jego zastępca lejtnant Wasyl Drozdow 
"Waska" ,bronili dostępu do kościoła chroniącego mieszkańców wsi    .           Grupa Żydowska pod dowództwem Abrahama 
Bauma dzielnie odpierała ataki UPA.Tu należy wspomnieć o śmierci na posterunku "Dolka" Klejmana
Większość bohaterskich obrońców Hanaczowa jest bezimienna.Zostały tu podane nazwiska tych dowódców i
 żołnierzy ,których zapamiętano.
Podani do awansu i odznaczeni za obronę Hanaczowa
Do stopnia podporucznika podani zostali :
szef kompani plut.Józef Chruściel "Ryś",  szef sanitarny Obwodu Przemyślany kpr.Alojzy Wojtowicz "Jurand" , dowódca plutonu 
kpr.Mikołaj Kwaśniewski "Strońć"

Do stopnia sierżanta :
dowódca plutonu plut. Michał Zalipski "Żbik" , dowódca plutonu plut. Jan Zalipski "Żubr" , dowódca kompani plut. Michał Gołaczyński
 "Góra"
Do stopnia plutonowego :
dowódca drużyny kpr.Michał Rębisz "Biały" , dowódca drużyna kpr.Ignacy Horniak "Kanon" , dowódca drużyna kpr.Kazimierz 
Kwaśniewski "Monter" , dowódca drużyny kpr.Józef Żukrowski "Ryś" 

Do stopnia kaprala :
dowódca drużyny Kazimierz Niebylski "Bartek" , celowniczy cekaemu Albin Uryga "Spokojny" , dowódca drużyny Jan Piwowar 
"Janusz" , dowódca sekcji Bronisław Burek "Jurek" , dowódca sekcji Antoni Bednarz "Gabryś" , dowódca sekcji Witold Izdebski "Kot"
Do odznaczenia Krzyżem Walecznych zostali przedstawieni
Michał Bednarz "Piotruś" pośmiertnie , ppor.Seweryn Dietrich "Medicus" , ppor.Jan Dyl "Janek" , Wincenty Figurski "Łukasz" , 
plut.Michał Gołaczyński "Góra" , Witold Izdebski "Kot" , Błażej Łamasz "Błazio" , Albin Nieckarz "Łącznik" --pośmiertnie , Jan 
Nieckarz "Florek "--pośmiertnie , Mikołaj Nieckarz--pośmiertnie , kpr.Stanisław Rudawski "Staszek" , kpr.Józef Twardowski 
"Kruk" , kpr.Alojzy Wojtowicz "Jurand" , ppor.Antoni Wojtowicz "Darling" , Abraham Baum "Braun" , plut.Jan Zalipski "Żubr"

Major Anatol Sawicki "Młot" wystąpił też z wnioskiem o 4-krotne odznaczenie Krzyżem Walecznych wach.Kazimierza Wojtowicza 
"Głoga " oraz awansowanie do do stopnia ppor.za przeprowadzenie bohaterskich walk z bandami UPA i Niemcami w obronie 
Hanaczowa i sąsiednich wiosek.