Lista osób zamordowanych i poległych w Hanaczowie 
2 lutego,10 kwietnia i 2 maja 1944 r.
Bednarz Józef      - lat 17-zastrzelony w walce
Bednarz Michał    -lat 30- zginął w walce
Bednarz Mikołaj    lat 40- akcja pacyfikacyjna
Bednarz łukasz      lat 38 - zginął podczas ewakuacji
Bohonos Michał         lat 51 -zakłuty bagnetem
Burek Józef          lat  30 - zginął na warcie
Burek Maecin       lat  38 - zginął na warcie
Burek Mikołaj      lat  53 - zarąbany siekierą 
Burek Karolina     lat 52 - zarabana siekierą
Burek Michał       lat 40 - zamordowany w okrutny sposób
Burek Anna         lat 35 - zamordowana w okrutny sposób
Burek Józef         lat 4  - zamordowany w okrutny sposób
Burek Stanisława  lat 7  - zamordowana w okrutny sposób
Burek Stefania     lat 11 - zamordowana w okrutny sposób
Brzoza Jan          lat 25 - zastrzelony
Chmielowski {n} lat 65 - spalony żywcem
Chmielowska Karolina lat 60 - spalona żywcem
Dąbrowski Benedykt lat 71 lat - spalony żywcem
Dobosz Albin    lat 31 - zatrzelony
Dyl Marcin       lat 67 lat - zastrzelony
Dyl Józef         lat 35 lat - zastrzelony
Dyl Maria        lat 28 lat - zastrzelona
Dyl Mikołaj     lat 16 - ciężko ranny,zmarł
Dyl Jan       lat 48 - zginął w walce z oddziałami SS-porucznik
Dzoga Rozalia   lat 37 - zastrzelony
Dzoga Michał   lat 71 lat zastrzelony przez oddział SS
Dzoga Agnieszak lat 68 lat - zastrzelona przez odział SS
Figurska Katarzyna lat 8 - zastrzelona przez oddział SS
Figurska Rozalia   lat 21 - zastrzelona przez oddział SS
Figurski Antoni  lat 36 - zamordowany toporem
Figurska Zofia   lat 47 - zamordowana toporem
Figurska Katarzyna lat 31 z przysiółka Zagóra,zamordowana 
toporem
Ilków Stanisław  lat 43 - zastrzelony
Ilków Józef     lat 2 - zastrzelony
Ilków {n}  lat 67 z przysiółka Pdkamienna -zastrzelony
Jaworski Jan   lat 52 - zginął na warcie
Kunicki Stanisław  lat 60 -z Zagóry-zginął na warcie
Lipnicki Mikołaj  lat 56 - zginął na warcie
Lipnicka Katarzyna lat 38 - spalona żywcem
Lipnicka Maria  lat 20 - spalona zywcem
Lipnicka Zofia  lat 14 - spalona żywcem
Lipnicka Józefa lat 10 - spalona żywcem
Lipnicki Kazimierz lat 4 - spalony żywcem
Łaba Józef    lat 22 lat - ciężko ranny ,zmarł
Łamasz Karolina  lat 20 - zamordowana siekierą
Łęgowy Kazimierz lat 33 - zginął w walce
Łęgowa Maria  lat 27 - zamordowana siekierą
Łęgowy  {n}  lat 75 - zastrzelony przez oddział SS
Michaliszyn Michał  lat 51 - spalony-zmarł póżniej
Nieckarz Albin lat 28 lat - zginął na posterunku
Nieckarz Zofia  lat 31 - zakłuta bagnetem
Nieckarz Stanisława lat 12 - zakłuta bagnetem
Z tej rodziny zostało zamordowanych także dwoje małych 
dzieci

Nieckarz Mikołaj  lat 24 - zginął z bronią w ręku na posterunku
Nieckarz Jan    lat 24 - cięzko ranny w walce zmarł
Nieckarz Florian  lat 57 lat - zamordowany toporem
Nieckarz Karol   lat 65 - zastrzelony
Nieckarz Antoni  lat 28 - zastrzelony
Nieckarz Marcin  lat 47 - zamordowany toporem
POWRÓT
Nieckarz Magdalena  lat 46 - zginęła w walce
Nieckarz Rozalia  lat 24 - zamordowana w okrutny sposób
Nieckarz Aniela lat 32 - z Zagóry,zakłuta bagnetem
Nieckarz Michał  lat 17 - zastrzelony podczas wyjazdu
Niemczycki {n} lat 58 - zastrzelony podczas wyjazdu
Patryka Michał lat 55 - zamordowany siekierą
Patryka Mikołaj  lat 8 - zamordowany siekierą
Patryka Maria lat 60 - zamordowana siekierą
Pronczak Mikołaj  lat 34-zastrzelony
Olszyńska Genofewa lat 22 - zastrzelona
Rębisz Antonina lat 44 - zakłuta bagnetem
Rębisz Józefa lat 20 - zakłuta bagnetem
Rębisz Władysław lat 16 - zakłuty bagnetem
Rębisz Kazimierz lat 66 - zamordowany toporem
Rębisz Piotr lat 56 - zginął na warcie
Rębisz Józef lat 34 - zginął na warcie
Rębisz Grzegorz lat 71 - zakłuty bagnetem
Sawicka Elżbieta lat 35 - zakłuta bagnetem
Skotnik Katarzyna lat 61 - spalona żywcem
Skotnik Kazimierz lat 35 - zastrzelony
Skotnik Józef  lat 34 - zastrzelony
Skotnik Marcin lat 63 - zginął w walce na posterunku
Słabiniak Franciszka lat 35 - zamordowana toporem
Słabiniak  lat 7     -  zamordowany toporem
Słabiniak  lat 5     - zamordowany toporem
Słabiniak  lat 3     - zamordowany toporem
Świerk Józef   lat 32 - zginął na posterunku
Świerk Franciszek lat 50- z Zagóry,zginął na posterunku
Świerk Antoni lat 52 - zamordowany toporem
Szczerba         lat 75 - zamordowany toporem
Tybińska Anna lat 60 - z Zagóry,zamordowana toporem
Tybiński Józef  lat 18 - z Zagóry,zamordowany toporem
Tymkowski Michał lat 32 - zastrzelony
Twerd Jan lat 38 - zakłuty bagnetem
Twerd Jan  lat 4   - zakłuty bagnetem
Urban Maria lat 56 - zamordowana toporem
Urban Stefania lat 42 - zakłuta bagnetem
Urban Karol  lat 65 - zamordowany toporem
Urban Katarzyna lat 61 - zamordowana toporem
Urban Mikołaj  lat 56 - zginął na warcie
Uryga Rozalia  lat 57 - zakłuta bagnetem
Uryga Emila   lat 11  - zakłuta bagnetem
Węgrzyn Maria lat 51 - zakłuta bagnetem
Węgrzyn Michał lub Kazimierz lat 35 - zginął na warcie
Węgrzyn Michał lat 31 - zastrzelony przez Niemców
Węgrzyn Klara  lat 43 - zamordowana toporem
Węgrzyn           lat 75 - zamordowana toporem
Węgrzyn Agnieszka lat 72 zamordowana toporem
Wojtowicz Marcin lat 75 - zamordowany toporem
Wojtowicz Zofia  lat 36  - zamordowana toporem
Wojtowicz Mikołaj lat 18 - zastrzelony przez Niemców 
Wożniak Józef lat 34 - zamordowany toporem
Prusak Marcin lat 36 - zamordowany toporem
Kwaśniewski Jan lat 35 - zakłuty bagnetem
Skotnik Michalina lat 69 - spalona żywcem
Skotnik Karolina  lat 62 - spalona żywcem
Lista osób rannych i zaginionych
Nieckarz Rozalia lat 40
Skotnik Rozalia   lat 56
Nawarowski Karol lat 16
Łaba Albin lat 18
Figurski Piotr lat 51-ranny
Urban Stanisław lat 18
Twerd Katarzyna lat 36
Twerd Edward lat 16
Rębisz Kazimierz lat 22 --ranny
Figurska Maria lat 16
Partyka Józefa lat 11
Hanc Dymitr lat 33 ranny
Bachryj Martin lat 59
Sawicki Michał lat 33
Dyl Michał lat 35 --ranny
Uryga Józef lat 27 --ranny
Wojtowicz Jan lat 32 --zaginął
Bednarz Jan lat 25 --zaginął
Wojtowicz Kazimierz lat 31--ranny
Wróblewski Karol lat 50 --zaginął 
Listę pomordowanych i zaginionych opracowali obrońcy i mieszkańcy Hanaczowa, Kpt.Mikołaj Kwaśniewski i por.Alojzy Wojtowicz
Nazwiska Żydów ukrywających się w Hanaczowie
Przez cały okres okupacji niemieckiej w lasach hanaczowsko-świrskich pod opieką AK i ludzi z Hanaczowa ukrywało się około 450 
Żydów ,w tym wiele kobiet i dzieci .Wyzwolenia doczekało około 180-200 osób.Udało się ustalić 68 nazwisk pochodzenia 
żydowskiego w wieku dorosłym ,poza wyjątkami nie udało się ustalić ilości dzieci ,które doczekały wyzwolenia.
Baum Mojżesz
Baum Joel
Baum Abraham
Baum Stella
Blum Abraham
Ebel {imie nieznane}
Elu Srul
Charmatz Rajna
Charmatz Iśko
Frenka Celina
Chamajdes Janek
Fogelfenger Mojżesz
Geva Abraham {Sanberg Kuba}
Gidalij Lejzor
Gidalij Chaim
Gruder Boruch
Gruder Jenta
Gruder Zwil
Gruder Sara
Gruder Fajga
Habor -n
Hohberg Henia
Hohberg Salka
Hohberg Herszko
Hohberg Mosze
Jankiel Izaak
Jankiel Hana
Kaczanos Izaak
Kamer Mojżesz
Kek Abraham
Konigsberg Touba
Konigsberg Salcia
Konigsberg David
Konigsberg Chaim
Konigsberg Berko
Kleinmann Leopold 
{Kozłowski Leopold}
Kleinmann Adof
Laufer Janek
Lichtenberg Izaak
Lichtenberg Dow
Joel Mosze
Pinkas Fryda
Pinkas Herszko
Ripak Izaak
Ripak Hersz
Safran Henia
Safran Icek
Safran Szloma
Schmieder Leib
Schmieder Gusta
Schmieder Arie
Schein Meier
Schnap Duda
Srul David
Striks Abraham
Striks Gedale
Striks Fajga
Sloma Mosze
Sloma Dawid
Safran Zwil
Safran Berko
Safran Henia
Safran Salka
Szilo Nomi
Tenenbaum Bunio
Tenenbaum ojciec Bunia
Tenenbaum żona Bunia
Szloma Zwil
Jeżeli ty zapomnisz o nas to niech Pan Bóg zapomni o tobie
Kopiec w Hanaczowie w którym są pochowani ,
pomordowani i polegli Hanaczowianie podczas 
napadów UPA na tę wieś.2007r.
Krzyż na kopcu pomordowanych.2007r